. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
 
Din partea redacţiei


SPORT ŞI SOCIETATE. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe (p-ISSN 1582-2168, e-ISSN 2344-3693),  editată de Fundaţia ALTIUS ACADEMY - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi - ROMANIA, cu apariție bianuală, valorifică preocupările specialiştilor în direcţia studiului şi cercetării din ştiinţa sportului şi alte ştiinţe asociate.

SPORT ŞI SOCIETATE. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe (p-ISSN 1582-2168, e-ISSN 2344-3693) este o publicație științifică cu acces liber și gratuit (Open Access journal) la conținutul integral al articolelor.

Începând cu anul 2008, revista a dobândit recunoaştere internaţională prin indexarea în BDI – INDEXCOPERNICUS. 


Revista Sport și Societate. Revista de educație fizică, sport și științe conexe este indexată în:

EBSCO SPORTSDiscus
Academic Journals Database
CiteFactor
Consiliul Național pentru Cercetare Științifică din Romania (2011): B+


Colaborarea este deschisă cadrelor didactice din învăţământul superior de diferite specialităţi, profesorilor din învăţământul preuniversitar, kinetoterapeuților, antrenorilor şi specialiştilor din cluburile sportive precum și, bineînțeles, tuturor cercetătorilor din domenii conexe educației fizice și sportului. Articolele cu caracter interdisciplinar vor avea prioritate la publicare. Abordând cercetarea științifică, atât cea fundamentală, cât și cea aplicativă, ca un factor permanent de perfecționare și progres, redacția dorește să stimuleze preocupările de cercetare ale specialiștilor domeniului.

Vom publica lucrările care reflectă relaţiile ştiinţei educaţiei fizice şi sportului cu alte ştiinţe, studiile asupra diferitelor activităţi practice şi teoretice din domeniul nostru, implicaţiile în societatea românească şi nu numai.
 
12
Jul
2009
Claude SobryRezumat:Salariile sportivilor care participă la sportul-spectacol pot atinge uneori un nivel care, în comparație cu acela al persoanelor cu alte profesii, indiferent de funcție, nivel de responsabilitate sau de competență, este unul ...
12
Jul
2009
Ileana PopoviciRezumat:Promovarea sportului de performanță constituie obiectivul major a numeroase organizații naționale și internaționale, guvernamentale sau non-guvernamentale. Acestea promovează modele diferite de organizare a activității ...
12
Jul
2009
Oana Rusu, Demmys RusuRezumatO serie de procese şi fenomene de grup apar în interiorul unui grup, ca rezultat al interacţiunii dintre membrii acestuia. În funcţie de fazele de dezvoltare, de specificul activităţii pe care o desfăşoară grupul ...
12
Jul
2009
Oana Viola BadulescuRezumat:Lipsa  activitatii fizice reprezintă un factor de risc major pentru dezvoltarea bolii arteriale coronariene. Boala arteriala coronariana se caracterizează prin depozite de grăsimi, colesterol, calciu si alte substanţe ...
12
Jul
2009
Aurelian DRĂGAN Rezumat:  Dacă fotbaliştii au amenie, ei sunt necompetitivi şi incapabili să facă un antrenament uşor. Fotbaliştii predispuşi la anemie vor trebui să consume o anumită cantitate de carne în dieta lor sau să aleagă alimente ...
21
Feb
2009
Ioan IACOB, Emil BUDESCURezumat:Scopul lucrării este acela de a prezenta comparativ unele planuri de învăţământ ale câtorva facultăţi de profil din România şi Italia, în vederea realizării celei mai bune variante de plan de învăţământ. ...
21
Feb
2009
Cătălin ŞTIRBU, Cătălina ŞTIRBURezumatAşteptat de agenţii educaţionali implicaţi (elevi, învăţători, profesori, părinţi etc.) procesul de reformă a curriculum-ului şcolar îşi propune să răspundă necesităţilor actuale şi de perspectivă ...
21
Feb
2009
Bogdan Alexandru HAGIU, Carmen CLIM, Veronica BĂLTEANU, Cristina ZAHARIARezumat:Pentru a urmări variaţiile arteriale după efortul fizic, au fost determinate valorile sistolice şi diastolice ale acestei constante fiziologice la un număr de 66 studenţi ...
21
Feb
2009
Oana RUSU, Demmys RUSURezumat:Deficienta poate determina o incapacitate care, la randul ei, antreneaza o stare de handicap ce face ca persoana deficienta sa suporte penalizarile mediului in care traieste, mediu care poate asimila, tolera sau respinge ...
21
Feb
2009
 Marius NECULĂEŞ, ARDEI Maricica Rezumat:Numarul persoanelor cu dezabilităţi fizice de tip neuromotorii este destul de mare, însă, cu ajutorul specialiştilor în recuperare s-a demonstrat că aceşti bolnavi se pot reprofesionaliza sau pot ...